Home    | Sign In   | Join Free | Chinese

Alfine

Firma ALFINE powstała w 1989 roku z inicjatywy kreatywnych adiunktów Politechniki Poznańskiej, specjalizujących się w metrologii elektrycznej i elektronicznej. Od tamtego czasu zespół pionu technicznego powiększa się sukcesywnie o nowych adiunktów i absolwentów o tej samej lub zbliżonej specjalizacji. Od początku działalności do chwili obecnej profil działalności związany był z systemami pomiarowymi: od sygnału poprzez przetwarzanie, do inteligentnej rejestracji komputerowej z oprogramowaniem do wizualizacji włącznie.

Contact Information


Poland

Alfine In Poland

City Contact Tel Fax Email Address
(48 61) 8966934 (48 61) 8164414 analog@alfine.pl Poznanska 30 - 32 Tarnowo Podgorne, PL-62-080 Poland